Meer informatie

Wat betaal ik voor medicijnen op recept?

Kosten voor dienstverlening apotheek

De apotheek mag u een vergoeding vragen voor:

  • controle of de arts het geneesmiddel in de juiste sterkte en dosering heeft voorgeschreven;
  • controle of u andere medicijnen gebruikt die een wisselwerking met het nieuwe medicijn kunnen hebben;
  • levering van het geneesmiddel; 
  • uitleg over gebruik van het geneesmiddel.

De vergoeding hangt af van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het moment van aflevering. 's Nachts of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn.

Vrije prijzen medicijnen

Sinds 1 januari 2012 stelt de Rijksoverheid geen vaste prijzen voor medicijnen meer vast. Apothekers en zorgverzekeraars spreken nu met elkaar de prijs van een geneesmiddel af. Hierdoor kan de prijs van een medicijn per zorgverzekeraar verschillen. Wel stelt de Rijksoverheid maximumprijzen vast voor geneesmiddelen. Dit maximum is de prijs waarvoor apothekers het geneesmiddel kunnen inkopen. Hierbij gelden de prijzen in de omringende landen als richtlijn. Dit is vastgelegd in de Wet Geneesmiddelenprijzen.

Rekening medicijnen wel of niet eerst zelf betalen

Hebben uw zorgverzekeraar en apotheker een contract afgesloten? Dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Is er geen contract, dan betaalt u zelf de rekening. Daarna declareert u de kosten bij uw zorgverzekeraar. U bent vrij om naar een andere apotheek over te stappen die wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U heeft dan wel een nieuw recept nodig. U kunt op de website van uw zorgverzekeraar opzoeken met welke apothekers en apotheekhoudende huisartsen uw zorgverzekeraar contracten heeft afgesloten.

Overzicht medicijnkosten

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de actuele kosten van medicijnen. U kunt zien of een geneesmiddel in het basispakket zit en hoeveel u eventueel zelf moet betalen. Moet u een bijdrage betalen? Dan kunt u op de website ook nagaan of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON