Meer informatie

Wat is het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg?

Dossier voor kinderen van 0 tot 19 jaar

Sinds 1 juli 2010 krijgt ieder kind van 0 tot 19 jaar op het moment dat het in contact komt met de jeugdgezondheidszorg een Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Bij de meeste kinderen is dat in de 2e week na de geboorte, wanneer ze door een verpleegkundige worden bezocht. Na het huisbezoek krijgen ouders een oproep om naar het consultatiebureau te komen voor een afspraak met een arts of een verpleegkundige. Als een kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat, wordt het dossier overgedragen aan de schoolarts die het kind tijdens de schoolperiode begeleidt.

Gegevens over gezondheid en ontwikkeling

In het dossier staan bevindingen over de gezondheid en de ontwikkeling van een kind. De zorgverlener noteert standaardgegevens, zoals lengte en gewicht, en zaken die op de leeftijd van het kind belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Ziet de zorgverlener dat een kind extra zorg of ondersteuning nodig heeft, dan geeft hij die of verwijst hij door. Ook maakt hij een notitie in het dossier.

Alleen toegankelijk voor jeugdgezondheidszorg

Het DD JGZ wordt alleen gebruikt door een arts, verpleegkundige of assistente van de jeugdgezondheidszorg die het kind in zorg heeft. Het dossier is dus niet toegankelijk voor huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en instanties. In het belang van het kind kunnen gegevens uit het dossier worden gedeeld met andere zorgverleners. Dit kan alleen na toestemming van de ouder of het kind. Ouders en kinderen mogen het dossier inzien.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON