Meer informatie

Mogen gehandicapten of chronisch zieken anders behandeld worden?

Direct of indirect onderscheid

Direct onderscheid betekent rechtstreeks discrimineren. Bijvoorbeeld een werknemer niet aannemen omdat hij een handicap heeft. Indirect onderscheid is lastiger te herkennen. Een voorbeeld is als een bedrijf een verbod heeft om honden mee te nemen, waardoor het werk niet meer toegankelijk is voor een blinde werknemer.

Uitzonderingen voor onderscheid

In de volgende gevallen mag wel onderscheid worden gemaakt:

  • Als er risico's zijn voor de gezondheid en veiligheid (bijvoorbeeld als een operatiearts hepatitis B heeft).
  • Voorzieningen die mensen zonder handicap niet krijgen (zoals een speciale parkeerplaats of een re-integratievoorziening). 
  • Positieve discriminatie (bijvoorbeeld als een werkgever de voorkeur geeft  aan een gehandicapte werknemer).

Toepassing Wgbh/cz

De Wet op gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is van toepassing op wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer. Meer informatie hierover vindt u op de website Alles toegankelijk.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: