Meer informatie

Mag een arts via internet medicijnen voorschrijven?

Voorwaarden online voorschrijven medicijnen

Een arts mag alleen receptmedicijnen online voorschrijven als:

  • de arts en u een arts-patiëntrelatie hebben;
  • de arts uw medicatiehistorie kent; 
  • de arts beschikt over een betrouwbaar medisch dossier van u.

Als de arts niet aan deze voorwaarden voldoet, kan hij geen goede diagnose stellen. De arts mag u dan geen geneesmiddelen voorschrijven via internet. Ook mag een online arts geen medicijnen voorschrijven op basis van een vragenlijst die u heeft ingevuld.

Nepmedicijnen

Receptmedicijnen zijn alleen legaal verkrijgbaar met een recept van uw behandelend (huis)arts. Kunt u op een andere manier via internet aan medicijnen komen? Dan is de kans groot dat het om vervalste medicijnen gaat.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON