Meer informatie

Hoe komt een medicijn op de Nederlandse markt?

Toelating nieuwe medicijnen in Nederland

Het CBG test een nieuw medicijn eerst op werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Heeft het CBG een medicijn goedgekeurd, dan geeft het een handelsvergunning af. Het CBG neemt het medicijn op in het Register van Geneesmiddelen waarmee het medicijn een registratienummer (RVG-nummer) krijgt. Vanaf dat moment is het medicijn toegelaten tot de Nederlandse markt.

Het CBG test homeopathische geneesmiddelen alleen op kwaliteit en veiligheid, niet op werkzaamheid. Fabrikanten van homeopathische geneesmiddelen mogen alleen een medische claim hanteren als zij die claim eerst wetenschappelijk bewijzen

Toelating nieuwe geneesmiddelen in EU of EER

Wil een fabrikant een medicijn op de markt brengen in de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER)? Dan vraagt hij een handelsvergunning aan bij de European Medicines Agency (EMA). EMA test het nieuwe medicijn eerst. Toelating van het geneesmiddel houdt in dat de handelsvergunning ook voor Nederland geldt.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: