Meer informatie

Mag een arts een medicijn voorschrijven dat niet bedoeld is voor de aandoening?

Voorwaarden off-label voorschrijven

Een arts mag u alleen een off-label medicijn voorschrijven als:

  • dit het beste geneesmiddel is in uw situatie;
  • andere artsen dit ook doen;
  • het off-label medicijn staat beschreven in vakliteratuur en medische richtlijnen;
  • de arts dit registreert in uw medisch dossier en goed let op eventuele bijwerkingen; 
  • u vooraf hoort dat het medicijn niet geregistreerd staat voor de aandoening die u heeft.
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: