Meer informatie

Welke medicijnen krijg ik vergoed?

Overzicht vergoeding medicijnen

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kunt u nagaan:

  • of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit;
  • welke kosten meetellen voor uw eigen risico;
  • wat eventueel uw eigen bijdrage is;
  • of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.

De informatie op Medicijnkosten.nl wordt elke maand bijgewerkt.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVs)

Zorgverzekeraars vergoeden alleen geneesmiddelen die in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVs) zijn opgenomen. De Rijksoverheid bepaalt welke medicijnen dit zijn. Het gaat om geregistreerde medicijnen die een arts voorschrijft. Medicijnen die in het GVs zijn opgenomen, worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering (gedeeltelijk) vergoed.

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Voor niet-geregistreerde medicijnen krijgt u geen vergoeding uit de basisverzekering. Alleen in bijzondere omstandigheden is vergoeding toch mogelijk:

  • Voor uw ziekte is in Nederland geen behandeling meer mogelijk. Het niet-geregistreerde medicijn is de enige uitweg.
  • Uw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor.
  • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn voor u dat wel is geregistreerd.

Eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit heeft de volgende reden.

Medicijnen worden in groepen ingedeeld op grond van hun werking. Dus alle medicijnen in één groep hebben dezelfde werkzame stof. Maar hun prijzen kunnen van elkaar verschillen. Per groep medicijnen geldt een maximale vergoeding uit de basisverzekering. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Hiervoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar.

Andere variant van medicijn

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Dit heet het preferentiebeleid. Een zorgverzekeraar bepaalt zelf welke variant hij vergoedt. Als een arts u toch de duurdere variant van een medicijn voorschrijft, bijvoorbeeld wanneer u allergisch bent voor de goedkopere variant, krijgt u dit vergoed. Dit kan alleen als dit medicijn is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. 

Eigen bijdrage voor Concerta en Strattera

Voor de medicijnen Concerta en Strattera (veel gebruikt bij de behandeling van ADHD) betaalt u een eigen bijdrage. De reden hiervoor is dat deze 2 medicijnen in het GVs in dezelfde medicijngroep zitten als het goedkopere middel methylfenidaat (Ritalin). Er zijn geen belangrijke verschillen zijn tussen Concerta, Strattera en Ritalin. Omdat Ritalin goedkoper is, krijgt u dit geneesmiddel wel helemaal vergoed.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON