Meer informatie

Waar kan ik bijwerkingen van medicijnen melden?

Bijwerkingen medicijnen melden

Bijwerkingen van medicijnen en vaccins kunt u melden op de website van Lareb. Ook als u niet zeker weet of de bijwerking echt door het medicijn komt. Vooral belangrijk om te melden zijn:

  • nog onbekende bijwerkingen;
  • bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen;
  • ernstige bijwerkingen;
  • bijwerkingen bij kinderen.

Iedereen kan een bijwerking melden. Artsen en andere zorgverleners zijn verplicht ernstige  bijwerkingen door te geven aan Lareb.

Vaak dezelfde meldingen van bijwerkingen

Komt een bepaalde combinatie van bijwerking en medicijn opvallend vaak voor? Dan geeft Lareb dat door aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG kan op zijn beurt actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de fabrikant erop te wijzen dat hij de bijwerking moet vermelden in de bijsluitertekst. Of het CBG gaat het medicijn verder onderzoeken.

Testen van medicijnen

Medicijnen worden altijd getest voor ze op de markt komen. Maar wanneer een medicijn op de markt komt, gaan grote groepen mensen het gebruiken. Sommige bijwerkingen of reacties op andere medicijnen komen dan pas aan het licht.

Ervaringen met uw geneesmiddel

Lareb heeft een databank met informatie over gemelde bijwerkingen. Een melding in de databank wil niet zeggen dat er verband is tussen de klachten en het medicijn.

Het Meldpunt Medicijnen verzamelt de ervaringen van medicijngebruikers. Dit kunnen bijwerkingen zijn, problemen met de verpakking, vergoeding of de bijsluiter. U kunt op de website van het Meldpunt Medicijnen deze ervaringen bekijken en zelf ervaringen melden.

Vragen over bijwerkingen

Uw arts of apotheker kan u het beste informeren over de bijwerking van een medicijn.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON