Meer informatie

Hoe is de ambulancezorg georganiseerd?

Vraag om een ambulance

De verzoeken voor een ambulance komen via het alarmnummer 112 binnen bij de Meldkamer Ambulance. Een verpleegkundige centralist probeert te achterhalen wat er precies aan de hand is en wat de ernst van de melding is. Als het nodig is, wordt een ambulance gestuurd.

Spoedeisende en planbare ambulancezorg

Ambulancezorg wordt onderverdeeld in spoedeisende en planbare ambulancezorg. Bij spoedeisende ambulancezorg is sprake van een levensbedreigende situatie. Een patiënt die vanuit het ziekenhuis naar huis wordt vervoerd, is een voorbeeld van planbare ambulancezorg.

Landelijke protocollen ambulancezorg

De ambulancezorg, zowel op de ambulance als op de meldkamer, werkt met landelijke protocollen. Dankzij deze protocollen is de ambulancezorg in Nederland kwalitatief goed is en werkt in elke regio hetzelfde. 

Wetsvoorstel nieuwe organisatie ambulancezorg

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel voor een Tijdelijke wet ambulancezorg. Hierin wordt voorgesteld aanbieders van ambulancezorg voor 5 jaar aan te wijzen in plaats van ze een vergunning te geven voor onbepaalde tijd. Een vervoerder moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Als er meer aanbieders in een regio zijn, worden ze als samenwerkingsverband aangewezen. Als het niet lukt om een samenwerkingsverband tot stand te brengen, kan de minister een aanbieder aanwijzen of zelf een rechtspersoon oprichten.

Deze organisatie treedt pas in werking als het parlement akkoord gaat.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON