Meer informatie

Wat kan ik doen als mijn kind last heeft van bijwerkingen na vaccinatie?

Veelvoorkomende bijwerkingen na vaccinatie

Inentingen kunnen bijwerkingen hebben. Veelvoorkomende klachten na vaccinatie zijn roodheid, zwelling of pijn rondom de prikplek, koorts en hangerigheid. De meeste bijwerkingen beginnen kort na de inenting en verdwijnen na 1 of 2 dagen. Bij de inenting tegen BMR (bof, mazelen en rodehond) beginnen de bijwerkingen wat later: 5 tot 12 dagen na de inenting. De meeste reacties zijn mild en verdwijnen vanzelf.

Ernstige bijwerkingen na vaccinatie

Soms zijn de klachten heftiger of langduriger. Voorbeelden zijn verkleurde benen, aanhoudende of zeer hoge koorts (40,5 graden Celsius of hoger), hevig ononderbroken huilen (langer dan 3 uur), flauwvallen of stuipen.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Raadpleeg dan altijd uw huisarts. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vindt u tips over wat u kunt doen bij bijwerkingen.

Bijwerkingen vaccinaties melden

Meld vreemde of ernstige klachten altijd bij uw volgende bezoek aan het consultatiebureau, de GGD of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze instanties kunnen de klacht doorgeven aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. De bijwerkingen worden daar geregistreerd en verder onderzocht.

U kunt bijwerkingen ook zelf melden op de website van Lareb. Heeft u geen verdere bezoeken gepland bij het consultatiebureau, GGD of CJG? Dan is het toch verstandig de klacht te melden.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON