Meer informatie

Wat is de zorginfrastructuur (eerder het landelijk elektronisch patiëntendossier of EPD)?

Medische gegevens uitwisselen

Via de zorginfrastructuur kan een zorgverlener beschikken over uw medische gegevens. Uw huisarts kan bijvoorbeeld gegevens inzien die belangrijk zijn voor uw behandeling. Zo kunnen zorgverleners medische fouten voorkomen. Uw zorgverlener kan uw gegevens, als het nodig is, ook 's avonds of in het weekend raadplegen.

Toestemming inzien medische gegevens

Huisartsen, apothekers en medisch specialisten moeten uw toestemming vragen om uw medische gegevens in te zien. Zij mogen uw medische gegevens pas aanmelden bij de zorginfrastructuur na uw goedvinden. Geeft u toestemming, dan registreert de zorgverlener dit in zijn administratie.

Geeft u uw zorgverlener geen toestemming om uw medische gegevens te delen? Dan registreert hij uw weigering in zijn systeem. Zorgverleners kunnen dan elektronisch geen gebruik maken van uw gegevens bij die zorgverlener. U kunt een eerder gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON