Meer informatie

Hoe stel ik mijn lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap?

Aanmelden bij anatomisch instituut

Om uw lichaam beschikbaar te stellen, moet u zelf  toestemming geven aan een anatomisch instituut. Zij vragen u een handgeschreven verklaring (codicil) te maken. Hierin staat dat u uw lichaam na uw overlijden  aan de wetenschap afstaat. U moet het codicil ondertekenen en een datum vermelden. Dit codicil wordt bewaard op het anatomisch instituut. Zowel u als uw huisarts krijgen een kopie.

Het telefoonnummer van een anatomisch instituut bij u in de buurt vindt u op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 

Lichaam gebruikt voor wetenschap

Na overlijden staat u uw hele lichaam af aan de wetenschap. Het anatomisch instituut geeft uw lichaam niet terug aan de nabestaanden. Zij gebruiken uw lichaam voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Studenten leren daardoor veel over de bouw van het menselijk lichaam. Daarnaast zijn lichamen nodig voor medisch specialisten om nieuwe operatietechnieken te ontwikkelen.

Orgaan of weefsel gebruiken voor wetenschap

U kunt uw lichaam niet afstaan voor wetenschappelijk onderzoek, als u zich laat registreren als orgaandonor. U geeft alleen aan dat na uw dood artsen uw organen of weefsel kunnen gebruiken voor transplantatie. Na de orgaandonatie of weefseldonatie komt het lichaam weer terug bij de familie.

Een orgaan of weefsel kan na uitname toch niet geschikt zijn voor transplantatie. In dat geval mag het alleen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek over transplantatie.

U kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Dit kunt u doen met het  formulier 'Bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek'. U kunt dit formulier aanvragen via de Informatielijn Donorvoorlichting van de NTS.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON