Meer informatie

Wat gebeurt er als ik vraag om een ambulance te laten komen?

Tot de komst van de ambulance

Een ambulanceteam bestaat uit een verpleegkundige en een chauffeur. Zij proberen zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld als er veel spoedgevallen zijn, als de ambulance van ver weg moet komen of als er grote verkeersdrukte is.

Tijdens de ambulancerit houdt de verpleegkundige centralist contact met het team in de ambulance. De centralist kan u tot de komst van de ambulance ook instructies geven, bijvoorbeeld over het toepassen van reanimatie.

Zorg door ambulanceteam tot ziekenhuis

Het ambulanceteam stelt na aankomst vast wat er precies aan de hand is. De patiënt wordt gestabiliseerd en klaargemaakt voor vervoer. Tijdens het vervoer blijft de verpleegkundige regelmatig controles uitvoeren van bijvoorbeeld de bloeddruk. In het ziekenhuis wordt de patiënt overgedragen aan een arts of verpleegkundige van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

Bereikbaarheidsnorm 45 minuten

In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is de bereikbaarheid van spoedeisende hulp afdelingen (SEH) als norm vastgelegd. De bereikbaarheidsnorm van 45 minuten is de totaaltijd die nodig is om met een ambulance de patiënt op de plaats van het ongeval te bereiken en vervolgens naar een SEH-locatie te rijden.

Meer informatie over de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten en de aanrijtijd van ambulances vindt u op de website van het RIVM.

Overige ambulancetaken

Ongeveer de helft van de ritten van ambulances is spoedeisend. De overige ritten zijn van tevoren gepland vervoer, bijvoorbeeld om een patiënt van het ziekenhuis naar huis te vervoeren.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: