Meer informatie

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn zorgverzekeraar?

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de zorgverzekeraar? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Daarna kunt u ook terecht bij  de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Beide organisaties vallen onder de Stichting Klachten en Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ). Met de sneltest van de SKGZ kunt u nagaan of de SKGZ uw klacht kan behandelen. 

Ombudsman Zorgverzekeringen

De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelt tussen u en uw zorgverzekeraar. U kunt uw klacht per brief voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Of gebruik het klachtenformulier Ombudsman Zorgverzekeringen op de website van de SKGZ. De bemiddeling van de Ombudsman is gratis.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Lukt bemiddeling door de Ombudsman niet? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De uitspraak van deze commissie is bindend. Leg de klacht per brief voor aan de geschillencommissie. Ook kunt u het klachtenformulier Geschillencommissie Zorgverzekeringen invullen op de website van de SKGZ. De diensten van de geschillencommissie zijn niet gratis. Maar krijgt u gelijk? Dan krijgt u de kosten terug.

Hulp bij klagen over uw zorgverzekeraar

U kunt met al uw vragen telefonisch terecht bij de SKGZ

Download: HTML | CSV | Excel | JSON