Meer informatie

Wat houdt de Warenwet in?

Eisen Warenwet over hygiëne en etiket voedingsmiddelen

Aan de Warenwet zijn besluiten en regelingen toegevoegd. Bijvoorbeeld regels over het hygiënisch klaarmaken en het etiketteren van levensmiddelen. Zo stelt het Warenwetbesluit eisen aan horecabedrijven en keukens van ziekenhuizen.

Controle Warenwetregelgeving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of de regels van voedselveiligheid worden nageleefd. Bij overtreding van de Warenwet kan de NVWA maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een waarschuwing geven of een boete opleggen.

Als er gevaar dreigt voor de consument, kan de NVWA een bedrijf opdragen een product terug te roepen. Het bedrijf moet dit dan melden met een advertentie in landelijke en regionale dagbladen. In het uiterste geval kan een bedrijf tijdelijk worden gesloten.

Klachten over voedingsmiddelen melden

Ziet u onhygiënische situaties? Of is er iets niet in orde met een product dat u heeft gekocht? Dan kunt u uw klacht melden bij de NVWA.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON