Meer informatie

Wat is kindermishandeling en wat kan ik er tegen doen?

Soorten kindermishandeling

In het Actieplan aanpak kindermishandeling staan de volgende soorten kindermishandeling:

  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgers.
  • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) kindermishandeling

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:

  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • U kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen voor advies. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u een melding doen van kindermishandeling.

Op Vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar organisaties zoals het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON