Meer informatie

Hoe ben ik voor zorg verzekerd als ik op vakantie ben in het buitenland?

Zorgkosten buitenland

Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen als die zorg nodig hebben. In deze verdragslanden heeft u recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Deze landen verrekenen de kosten achteraf met elkaar.

Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar u naartoe gaat? Zoek dan in de polis van uw zorgverzekering of reisverzekering op voor welke medische zorg u daar verzekerd bent.

Langer verblijf in het buitenland

Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan bepaalt uw Nederlandse zorgverzekeraar of u nog verzekerd bent. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar.

Europese ziekteverzekeringskaart

Gaat u voor langere tijd reizen of werken in Europa? Dan kan de Europese ziekteverzekeringskaart handig zijn. Met deze kaart krijgt u makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. En u krijgt de kosten sneller vergoed. U kunt de kaart aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: