Meer informatie

Waar kan ik advies krijgen over reisvaccinaties en gezondheidsrisico's op reis?

Advies over reisvaccinaties: GGD

Een van de taken van de GGD is het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziekten. Bij elke GGD is daarom een vaccinatiebureau aangesloten. Dit is gespecialiseerd in de risico's voor uw gezondheid wanneer u op reis gaat. Bij een GGD bij u in de buurt kunt u een afspraak maken voor advies.

Advies over reisvaccinaties: vaccinatiebureaus

Voor een goed advies over inentingen kunt u ook terecht bij een vaccinatiebureau in uw regio. De adviezen die zo'n bureau geeft, zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het LCR. De adressen van de vaccinatiebureaus vindt u op de website van het LCR.

Reisvaccinatie via huisarts

Er zijn ook huisartsen die informatie over ziekten geven en daartegen inenten. Dit doen zij op basis van de landelijke richtlijnen van het LCR. Op de website van het LCR vindt u de adressen van deze huisartsen.

Reisvaccinaties voor kinderen

Gaat u met uw kind op reis naar een land buiten West-Europa? Vraag dan om advies over de gezondheidsrisico's. Dit kan bij de arts van het consultatiebureau, de wijkverpleegkundige of de huisarts. Misschien kan uw kind bepaalde vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma eerder krijgen.

Neem uw vaccinatiebewijs mee op reis

Het is verstandig een bewijs van uw vaccinaties mee te nemen wanneer u op reis gaat. Dat kan onnodige inentingen voorkomen. Bovendien komt u sommige landen niet in zonder geldig inentingsbewijs. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige landen in Afrika of Latijns-Amerika.

Gezondheidsrisico's op reis

In tropische landen komen veel ziekten voor. Denk aan malaria, ebola, knokkelkoorts, legionella, ziekte van Lyme, dysenterie, hepatitis A, worminfectieziekte en geslachtsziekten. Tegen veel van deze ziekten kunt u niet worden ingeënt. Op de website van het LCR vindt u informatie over deze ziekten, over de symptomen en hoe u zich ertegen beschermt.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON