Meer informatie

Welke polissen biedt de zorgverzekering?

Naturapolis

Bij een naturapolis heeft u recht op zorg. U maakt in beginsel  gebruik  van de zorgaanbieders waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten. Uw zorgverzekeraar betaalt dan de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder (bijvoorbeeld de dokter of het ziekenhuis).Wilt u toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dat kan, maar de zorgverzekeraar mag dan een lagere vergoeding geven. Hoe hoog de vergoeding dan is staat in de polis.  

Budgetpolis

Een budgetpolis is een naturapolis met een beperkt aantal gecontracteerde zorgaanbieders. Wel moet de verzekeraar over de volle breedte contracteren. Hij mag bijvoorbeeld geen polissen aanbieden waarbij geen contracten zijn gesloten met academische ziekenhuizen. 

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis heeft u recht op een vergoeding van zorg. Uw zorgverzekeraar heeft geen contracten met zorgaanbieders. U kiest dus zelf uw zorgverleners. U betaalt meestal de kosten eerst zelf en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. 

Combinatiepolis

Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg (zoals geregeld in een naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zoals in een restitutiepolis).

Pro-life polis

Heeft u ethische bezwaren bij bepaalde vormen van zorg, zoals  bijvoorbeeld ivf of geslachtsverandering? Dan kunt u deze vormen van zorg uitsluiten op uw zorgverzekering. Dit heet een pro-life polis.

Collectieve zorgverzekering

Vaak kunt u een collectieve zorgverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld via uw werkgever, sportclub of vakbond. Die premie kan maximaal 10% lager zijn dan de premie van een gelijkwaardige individuele zorgverzekering.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: