Meer informatie

Ben ik vrij om zelf een huisarts te kiezen en hoe verander ik van huisarts?

Van huisarts veranderen

U heeft het recht om zelf een huisarts te kiezen. U kunt daarom van huisarts veranderen. Dat doet u zo:

 • informeer of de nieuwe huisarts u als nieuwe patiënt kan aannemen;
 • informeer uw zorgverzekeraar dat u van huisarts verandert;
 • licht uw oude huisarts mondeling, telefonisch of schriftelijk in dat u van huisarts verandert;
 • vraag uw oude huisarts of hij uw dossier naar uw nieuwe huisarts opstuurt.

Eventueel kunt u een kennismakingsgesprek met een huisarts aanvragen voordat u een definitieve keuze maakt.

Huisarts kan patiënt weigeren

De huisarts van uw keuze mag weigeren u als nieuwe patiënt aan te nemen als:

 • u te ver weg woont;
 • zijn praktijk vol is;
 • u niet dezelfde opvattingen over zorg heeft (bijvoorbeeld over euthanasie);
 • hij u kortgeleden nog hulp heeft verleend als waarnemer van uw oude huisarts.

Geen huisarts te vinden

Lukt het niet een nieuwe huisarts te vinden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar helpt een nieuwe huisarts te zoeken en kan eventueel bemiddelen.

Niet verplicht in te schrijven bij huisarts

U bent niet verplicht u in te schrijven bij een huisarts, maar het is wel aan te raden, want: 

 • u heeft dan altijd een arts als u zorg nodig heeft;
 • in de avond, nacht of in het weekend kunt u gebruik maken van een huisartsenpost;  
 • de ontwikkeling van uw gezondheid wordt bijgehouden in een medisch dossier.
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: