Meer informatie

Is een huisarts geheimhouding verplicht?

Medische gegevens kinderen en jongeren

Een huisarts mag wel met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers praten over de medische situatie van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts zelf, na overleg met het kind, of hij de ouders inlichtingen geeft.

Doorbreken geheimhoudingsplicht

De huisarts is in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn geheimhoudingsplicht te verbreken en medische informatie te melden. Zo moet hij bepaalde besmettelijke ziekten direct melden aan de GGD. Dat staat in de Wet bestrijding infectieziekten.

In bepaalde noodsituaties hoeft een huisarts niet te zwijgen. Bijvoorbeeld als hij een geval van kindermishandeling niet kan oplossen zonder het beroepsgeheim te doorbreken.

Meer informatie over het medisch beroepsgeheim en het omgaan met medische gegevens vindt u bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Toestemming nodig voor inzage medische gegevens via computer

Een zorgverlener, dus ook uw huisarts, moet uw toestemming vragen voordat hij uw medische gegevens mag aanmelden voor elektronische inzage door andere zorgverleners. De zorgverlener registreert uw toestemming in zijn administratie.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: