Meer informatie

Is mijn huisarts of een waarnemend arts verplicht op huisbezoek te komen?

Huisbezoek van tevoren aanvragen

Soms kunt u een huisbezoek van de huisarts van tevoren aanvragen. Voor meer informatie over de bezoekregels kunt u het beste contact opnemen met de praktijk van uw huisarts.

Dringend medische hulp nodig

Als u zeker weet dat u dringend hulp nodig heeft en de huisarts of waarnemer komt niet, kunt u zelf met de auto of een taxi naar de praktijk gaan. U kunt ook naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan. In een noodgeval kunt u voor een ambulance bellen naar 112. U vertelt de telefonist waar u bent en dat u een ambulance nodig heeft. Dit kan wel extra kosten voor u betekenen die uw zorgverzekering niet altijd dekt.

Medische hulp bij afwezigheid huisarts

Als uw huisarts afwezig is, moet hij voor waarneming zorgen. Vaak werken meerdere artsen samen in een waarneemgroep of huisartsenpost. Zij  spreken onderling af wie wanneer bereikbaar is.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: