Meer informatie

Wanneer heb ik een verwijsbrief van mijn huisarts nodig en wanneer mag hij deze weigeren?

Verwijsbrief inzien

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medische gegevens. Dat betekent ook dat u uw verwijsbrief mag inzien, zelfs als de huisarts die in een gesloten envelop mee geeft. U kunt uw vragen over de verwijsbrief aan uw huisarts stellen.

Huisarts geeft geen verwijsbrief

Als uw huisarts u geen verwijzing voor een specialist wil geven, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen tussen u en uw huisarts.

Geen verwijsbrief van huisarts nodig voor sommige specialisten

Voor sommige specialistische zorg heeft u geen verwijzing meer nodig om deze vergoed te krijgen. Dit zijn:

  • de fysiotherapeut;
  • de oefentherapeut; 
  • de mondhygiënist;
  • de huidtherapeut;
  • de diëtist;
  • de ergotherapeut;
  • de logopedist;
  • de podotherapeut.

Voor de laatste 4 specialisten eisen sommige zorgverzekeraars wel een geldige verwijsbrief voor vergoeding. Met vragen hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: