Meer informatie

Wat moet ik doen als iemand dringend medische hulp nodig heeft?

EHBO als medische hulp

Veel ongelukken zijn niet direct levensbedreigend, maar er moet wel wat aan worden gedaan. Bijvoorbeeld bij een snijwond, een verstuikte enkel of als iemand flauw valt. Zijn er mensen in de buurt, vraag dan of er iemand is met een EHBO-dipoma die kan helpen.

Op EHBO.nl vindt u informatie en tips voor eerste hulp bij ongelukken.

Geen ambulance mogelijk

Als de alarmcentrale 112 geen ambulance stuurt  krijgt u te horen waar u wel heen kunt gaan en hoe. Bijvoorbeeld naar de eerstehulppost van een ziekenhuis of een artsenpraktijk in de buurt. Het vervoer moet u zelf regelen.

Medisch handelen bij nood

U mag volgens het Burgerlijk Wetboek in noodsituaties medische handelingen verrichten. Dat mag alleen als u zeker weet dat u niet snel genoeg de hulp van een arts of medisch deskundige kunt inroepen, bijvoorbeeld via het noodnummer 112. Gaat het niet om een noodsituatie, dan kunt u de medische handeling beter aan een arts of medisch deskundige overlaten.

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) geldt niet in noodsituaties. Deze wet beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Maar in noodsituaties moet iedereen naar beste weten en kunnen handelen.

Naar de huisarts bij minder dringende problemen

Is het medisch probleem minder dringend, neem dan contact op met de huisarts, de huisartsenpost of de centrale doktersdienst. Bij spoed beoordeelt een dokter of doktersassistent hoe ernstig de klacht is. U krijgt een telefonisch advies of wordt gevraagd om naar de huisartsenpost te komen.

Bij ernstige klachten kan de huisarts thuis langs komen. Uw huisarts is niet verplicht op huisbezoek te komen als u daar om vraagt. De huisarts beslist zelf of dit nodig is.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON