Meer informatie

Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

Zorg in natura

Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft. Dit geldt alleen niet als u een pgb uit de Wet langdurige zorg krijgt. Dan moet u kiezen tussen het pgb of zorg in natura.

Zorgverzekeraars hebben de vrijheid om alleen een pgb of zorg in natura aan te bieden. Een combinatie is dus niet altijd mogelijk. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. 

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom

U kunt een pgb voor Wlz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: