Meer informatie

Wat is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

Uitnodiging onderzoek baarmoederhalskanker

Bent u een vrouw tussen de 30 en 60 jaar? Dan krijgt u vanaf uw 30e jaar elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De uitnodiging krijgt u van de screeningsorganisatie in uw regio of van uw huisarts. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Geen uitnodiging als u jonger of ouder bent

Bevolkingsonderzoek wordt altijd uitgevoerd in de leeftijdsgroep waarin de aandoening het meest voorkomt en waarin het onderzoek de beste resultaten geeft. Als u jonger dan 30 jaar of ouder dan 60 jaar bent, krijgt u dus geen uitnodiging.

Uitstrijkje laten maken

Tijdens het onderzoek maakt uw huisarts of de assistente een uitstrijkje van cellen van uw baarmoedermond. U kunt de altijd vragen of een vrouw het onderzoek kan doen.

Het uitstrijkje gaat naar een laboratorium dat het uitstrijkje beoordeelt. Alle laboratoria behandelen en beoordelen de uitstrijkjes op dezelfde manier.

Uitslag onderzoek baarmoederhalskanker

U ontvangt 3 tot 5 weken na het uitstrijkje schriftelijk de uitslag van het onderzoek. Als er afwijkingen zijn gevonden neemt de huisarts eerst contact met u op.

Kosten bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is gratis als u een uitstrijkje laat maken bij uw huisarts. Als u een uitstrijkje laat maken bij de gynaecoloog is dat niet gratis. De kosten worden dan mogelijk betaald door uw zorgverzekeraar. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Geen uitnodiging onderzoek baarmoederhalskanker ontvangen

U krijgt alleen een uitnodiging als u bij de gemeente staat ingeschreven. De gemeente geeft uw naam, adres en geboortedatum door aan de screeningsorganisatie. Staat u wel ingeschreven en heeft u aan het einde van het jaar nog geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de screeningsorganisatie in uw regio

Privacy medische gegevens

De screeningsorganisatie bewaart uw onderzoeksgegevens. De screeningsorganisatie gaat hier zorgvuldig mee om.

Verandering bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat veranderen. Nu wordt onderzocht of er afwijkende cellen aanwezig zijn. Over 2 jaar kan in het bevolkingsonderzoek worden onderzocht of in het uitstrijkje het hoog risico humaan papillomavirus (hrHPV) aanwezig is. Zo is eerder duidelijk of u risico loopt om baarmoederhalskanker te krijgen.

De veranderingen in het bevolkingsonderzoek worden naar verwachting in 2016 ingevoerd.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON