Meer informatie

Wat is het bevolkingsonderzoek borstkanker?

Uitnodiging bevolkingsonderzoek borstkanker

Bent u een vrouw tussen de 50 en 75 jaar? Dan krijgt u een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. De uitnodiging krijgt u van de screeningsorganisatie die in uw regio het onderzoek uitvoert. U krijgt de 1e uitnodiging als u 50 jaar wordt. Tot het jaar waarin u 76 jaar wordt, krijgt u iedere 2 jaar een uitnodiging. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en gratis.

Geen uitnodiging als u jonger of ouder bent

Bevolkingsonderzoek wordt altijd uitgevoerd in de leeftijdsgroep waarin de aandoening het meest voorkomt en waarin het onderzoek de beste resultaten geeft. Als u jonger dan 50 jaar of ouder dan 75 jaar bent, krijgt u geen uitnodiging. 

Onderzoek borsten met röntgenfoto's

Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto's van uw borsten (mammogrammen) gemaakt. Een radioloog onderzoekt of op de foto's verdachte afwijkingen zijn te vinden.

Uitslag borstonderzoek

Binnen 10 werkdagen na het onderzoek ontvangt u schriftelijk de uitslag. Is bij u een afwijking te zien op de röntgenfoto's? Dan neemt de huisarts eerst contact met u op.

Geen uitnodiging borstonderzoek ontvangen

U krijgt alleen een uitnodiging als u bij een gemeente staat ingeschreven. De gemeente geeft uw gegevens aan de screeningsorganisatie. Het gaat om uw naam, adres en geboortedatum.

Staat u ingeschreven en heeft u geen uitnodiging gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de screeningsorganisatie in uw regio.

Privacy medische gegevens

De screeningsorganisatie bewaart uw onderzoeksgegevens 15 jaar. De organisatie gaat hier zorgvuldig mee om.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON