Meer informatie

Wat is het bevolkingsonderzoek darmkanker?

Bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2014

Per 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar krijgen verspreid over enkele jaren een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Dit heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in mei 2011 besloten.

Ieder jaar komen er 13.000 patiënten met darmkanker bij en overlijden 5.000 mensen aan de ziekte. Bij vroege ontdekking is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. De minister hoopt met het bevolkingsonderzoek op termijn 2.400 sterfgevallen per jaar te voorkomen.

Uitnodiging bevolkingsonderzoek darmkanker

Bent u een man of een vrouw tussen de 55 en 75 jaar? Dan krijgt u elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. U krijgt de uitnodiging van de screeningsorganisatie in uw regio. De screeningsorganisatie is de organisatie die het bevolkingsonderzoek uitvoert. Er zijn 5 regionale screeningsorganisaties, die samen het bevolkingsonderzoek uitvoeren.

Het bevolkingsonderzoek gaat geleidelijk van start tussen 2014 en 2019.

Wanneer u een uitnodiging krijgt, hangt af van uw geboortejaar. In het uitnodigingenoverzicht voor het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt u zien wanneer u een uitnodiging krijgt. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en gratis.

Heeft u vragen over het bevolkingsonderzoek darmkanker? U kunt dan contact opnemen met de screeningsorganisatie in uw regio. Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunt u met uw postcode de screeningsorganisatie in uw regio zoeken

Geen uitnodiging als u jonger of ouder bent?

Bevolkingsonderzoek wordt altijd uitgevoerd in de leeftijdsgroep waarin de aandoening het meest voorkomt en waarin het onderzoek de beste resultaten geeft. De meeste mensen met darmkanker zijn 55 jaar of ouder. Tussen 55 en 75 jaar is de kans het grootst dat u darmkanker krijgt. Als u jonger dan 55 jaar of ouder dan 75 jaar bent, krijgt u dus geen uitnodiging.

Ontlastingstest darmkanker

Het onderzoek bestaat uit een ontlastingtest. U verzamelt zelf een kleine hoeveelheid ontlasting in een buisje en stuurt dit op naar een laboratorium. Het buisje en een envelop voor het opsturen hiervan ontvangt u bij de uitnodiging. In het laboratorium wordt onderzocht of er bloed in uw ontlasting zit.

Uitslag darmonderzoek

U krijgt ongeveer 2 weken na de test schriftelijk de uitslag van het onderzoek. Als verder onderzoek nodig is, krijgt u een uitnodiging voor een inwendig darmonderzoek (coloscopie). Daarmee kan de arts vaststellen of u darmkanker heeft, of een voorstadium van de ziekte.

Geen uitnodiging darmonderzoek ontvangen

U krijgt alleen een uitnodiging als u bij een gemeente staat ingeschreven. De gemeente geeft uw gegevens aan de screeningsorganisatie. Het gaat om uw naam, adres, geboortedatum en geboorteland.

Staat u wel ingeschreven en heeft u geen uitnodiging gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de screeningsorganisatie in uw regio.

Privacy medische gegevens

De screeningsorganisatie bewaart uw onderzoeksgegevens. De screeningsorganisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Meer informatie over uw gegevens in het bevolkingsonderzoek darmkanker vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier kunt ook met uw postcode de website en contactgegevens van de screeningsorganisatie in uw regio zoeken.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON