Meer informatie

Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo 2015?

Hoogte eigen bijdrage Wmo 2015

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • uw leeftijd;
  • of u een partner heeft;
  • het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner;
  • de voorzieningen die u krijgt.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo 2015. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie.

Maximale eigen bijdrage

Het CAK berekent hoeveel u per 4 weken moet bijdragen aan de ondersteuning. Dat gebeurt op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder. Want u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Geen eigen bijdrage zorgverzekeraar

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON