Meer informatie

Mag een apotheek een ander geneesmiddel geven dan de arts heeft voorgeschreven?

Generiek medicijn

Apothekers mogen uit eigen beweging een (duurder) merkgeneesmiddel vervangen door een (voordeliger) generiek medicijn. Generieke medicijnen zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof, maar zonder merk. De meeste zorgverzekeraars vergoeden namelijk alleen de goedkoopste variant van een medicijn met dezelfde werkzame stof. Dit heeft te maken met het preferentiebeleid voor geneesmiddelen. Uw apotheker moet u wel melden dat u een generiek medicijn krijgt.

Op verzoek van arts geen generiek medicijn

Uw arts kan het nodig vinden u een speciaal merkgeneesmiddel voor te schrijven. In dat geval mag de apotheker u geen generiek medicijn meegeven.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op het juist leveren van medicatie.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: