Meer informatie

Waar kan ik terecht met een klacht over een arts of zorginstelling?

Klacht over zorg

Als u een zorgklacht heeft, kunt u naar de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon van die instelling stappen. Of u kunt naar een onafhankelijke klachtencommissie gaan. Deze klachtencommissie onderzoekt de klacht en doet een uitspraak. De uitspraak is juridisch niet bindend. Dus de arts of zorginstelling hoeft zich niet aan de uitspraak te houden.

Wilt u een bindende uitspraak? Dus dat beide partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. Ook kunt u naar een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Een tuchtcollege bepaalt bovendien of de zorgverlener zijn beroep nog mag uitoefenen na een zeer ernstige klacht.

Klacht over seksuele intimidatie

Bij seksuele intimidatie door uw arts kunt u een klacht indienen of naar de rechter gaan. Zorginstellingen zijn verplicht om elk geval van seksueel misbruik te melden. Het gaat dan om misbruik waarbij een patiënt, cliënt of medewerker van de instelling betrokken is geweest.

Klacht over kwaliteit van zorg

Heeft u een klacht over de kwaliteit van zorg? Bijvoorbeeld over een operatie die niet goed is verlopen of over een zorgverlener die niet goed communiceert? Dan kunt u bij het Landelijk meldpunt Zorg terecht voor advies en informatie. Contact met het Landelijk Meldpunt Zorg is mogelijk door te bellen of een brief te sturen. U kunt ook een contactformulier invullen op de website of de klachtenwijzer zorg raadplegen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt lost uw klacht niet voor u op, maar helpt u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen en beantwoorden zij uw vragen. Ook geven zij u praktische tips.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: