Meer informatie

Hoe vind ik een verpleeghuis of verzorgingshuis bij mij in de buurt?

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen vergelijken

De website kiesBeter.nl is een vergelijkingssite. Hier krijgt elke zorginstelling een waardering. Op deze site kunt u de kwaliteit van verschillende verpleeghuizen of verzorgingshuizen met elkaar vergelijken.

Hulp bij het vinden van een verpleeghuis of verzorgingshuis

Het zorgkantoor bij u in de regio helpt u een plek in een verpleeghuis of verzorgingshuis bij u in de buurt te vinden. Bij het maken van een keuze kunt u gebruik maken van ondersteuning. Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat deze onafhankelijke cliëntondersteuning voor u beschikbaar is. 

Plek aanvragen in verzorgingshuis of verpleeghuis

Om in aanmerking te komen voor een plaats in een zorginstelling, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Dit is een besluit van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) waarin staat of u recht heeft op een passend aanbod van zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). En zo ja, welke zorg u nodig heeft. Voor een particuliere zorginstelling heeft u geen indicatie nodig. 

Download: HTML | CSV | Excel | JSON