Meer informatie

Zijn homeopathische geneesmiddelen die medische claims hanteren verboden?

Alleen bewezen medische claims op verpakking

Sinds 1 juli 2012 mogen er geen onbewezen medische claims meer staan op verpakkingen van homeopatische (zelfzorg)geneesmiddelen. Ook niet in bijsluiters, reclames of op de sites van webwinkels. Voorbeelden van medische claims zijn 'tegen griep' of 'verbetert de darmwerking'.

De verplichting om medische claims wetenschappelijk te onderbouwen staat in de Geneesmiddelenwet. Hiermee wil de Rijksoverheid misleiding van consumenten voorkomen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: