Meer informatie

Krijg ik schadevergoeding als de regels zijn overtreden bij mijn gedwongen opname volgens de Bopz?

Procedure bij gedwongen opname

Er zijn vaste regels voor gedwongen opname in een psychiatrische instelling.

Inbewaringstelling is een spoedmaatregel bij gedwongen opname. Bij een inbewaringstelling zijn de burgemeester, de officier van justitie en de rechter betrokken. Zij moeten zich aan bepaalde regels houden. De burgemeester moet u bijvoorbeeld binnen 24 uur na het afgeven van de opdracht tot inbewaringstelling, een advocaat toewijzen. 

Aanvragen schadevergoeding gedwongen opname

U vraagt de schadevergoeding aan bij de rechter. De procedure is niet gratis. Uw advocaat kan u helpen bij het indienen van de aanvraag. 

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: