Meer informatie

Voor welke zorg uit het basispakket betaal ik geen verplicht eigen risico?

Geen verplicht eigen risico voor bepaalde zorg

Voor de volgende zorg uit het basispakket zorgverzekering betaalt u geen eigen risico:

  • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR);
  • wijkverpleging;
  • nacontroles bij orgaandonatie;
  • reiskosten bij orgaandonatie.

Voor alle andere vormen van zorg uit het basispakket geldt het verplichte eigen risico wel. Dit geldt ook voor spoedeisende hulp in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON