Meer informatie

Welke pensioenen of uitkeringen kunnen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen krijgen?

Regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Dat gebeurt in opdracht van de overheid.

In opdracht van de overheid regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Het gaat om mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië:

  • hebben deelgenomen aan het verzet of;
  • zijn vervolgd of;
  • zijn getroffen door oorlogsgebeurtenissen;

én aan deze oorlogservaringen blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade hebben overgehouden.

U kunt een beroep doen op verschillende regelingen:

Bijdrage in kosten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Een pensioen of uitkering bestaat meestal uit een maandelijks bedrag. Onder voorwaarden kunt u een extra bijdrage krijgen. De extra bijdrage is voor de kosten die u maakt door schade aan uw gezondheid door de oorlog.

Nabestaanden ook recht op financiële ondersteuning

Ook nabestaanden hebben recht op een nabestaandenpensioen of uitkering. Nabestaanden zijn weduwen, weduwnaars en minderjarige kinderen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Vergoeding psychotherapie voor naoorlogse generatie

Bent u een kind van een verzetsdeelnemer of oorlogsgetroffene uit de Tweede Wereldoorlog? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor psychische klachten. De klachten moeten te maken hebben met de oorlogservaringen van uw ouders of andere opvoeders.

Uitkering voor verzetsdeelnemer of oorlogsgetroffene aanvragen

Wilt u weten of u recht heeft op een pensioen voor verzetsdeelnemers? Of op een uitkering voor oorlogsgetroffenen? Dan kunt u dit nagaan via de Wegwijzer op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Een pensioen of uitkering vraag u aan bij de Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de SVB. De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) beslist of u het pensioen of de uitkering krijgt. Voldoet u aan de voorwaarden, dan regelt de SVB de uitbetaling.

Sinti, Roma en Nederlands-Indische gemeenschap

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hield toezicht op:

  • de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma (SRSR);
  • Het Gebaar (Nederlands-Indische gemeenschap). 

Deze stichtingen kregen in 2000 geld van de regering voor individuele uitkeringen en collectieve doelen. Inmiddels heeft Het Gebaar het geld besteed. Ook de Stichting Afwikkeling RSR heeft bepaald waar het geld voor Sinti en Roma naar toe is gegaan.

Maror en Joods Humanitair Fonds

Het rechtsherstel van Joden na de Tweede Wereldoorlog liet te wensen over. Daarom stelde de overheid in 2000 ongeveer € 182 miljoen ter beschikking aan de Joodse gemeenschap.

Daarvan is € 159 miljoen bedoeld voor individuele uitkeringen en collectieve Joodse doelen in Nederland en Israël. De Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM) verdeelt dit bedrag. De Stichting Joods Humanitair Fonds gebruikt de overige € 23 miljoen om Joodse gemeenschappen in Europa te ondersteunen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: