Meer informatie

Bij wie kan ik terecht met vragen over de gezondheid en opvoeding van mijn kind?

Consultatiebureau

Zodra uw kind is ingeschreven in uw gemeente neemt het consultatiebureau contact met u op. Een arts en een wijkverpleegkundige van de GGD houden de groei en ontwikkeling van uw kind in de gaten. Zij:

  • onderzoeken lengte, gewicht, zicht en gehoor;
  • geven voorlichting over gezondheid, verzorging en opvoeding;
  • geven inentingen tegen kinderziekten;
  • verwijzen uw kind door naar huisarts, specialist of jeugdzorg als dat nodig is.

U bezoekt met uw kind het consultatiebureau op vaste momenten: in het begin elke maand. Na verloop van tijd wordt dat minder. U kunt ook tussendoor een afspraak maken. Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is bezoekt u het consultatiebureau voor het laatst.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is preventieve gezondheidszorg voor kinderen tot 19 jaar. Naast medisch onderzoek is er aandacht voor het gedrag van uw kind. U kunt ook advies en voorlichting krijgen. Bijvoorbeeld over gezonde voeding en veiligheid. Als het nodig is, verwijst de jeugdarts uw kind door naar de huisarts, specialist of de jeugdzorg.

In groep 2 en 7 van de basisschool krijgt uw kind een oproep voor een bezoek aan de jeugdgezondheidszorg. De GGD kan u vragen van tevoren een vragenlijst in te vullen. Deze bespreekt u tijdens het bezoek.

In de 2e klas van de middelbare school krijgt uw kind ook een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdgezondheidszorg. Als uw kind 15 of 16 jaar is, neemt de jeugdgezondheidszorg nog 1 keer contact op met uw kind.

Jeugdtandarts

Sommige gemeenten zijn aangesloten bij een regionale instelling voor jeugdtandverzorging. Deze instellingen doen behandelingen bij kinderen tot 18 jaar. Ook geven zij voorlichting en advies over de verzorging van het gebit aan kinderen en hun ouders. Uw kind krijgt tot 18 jaar gratis mondzorg, met uitzondering van orthodontie, kronen en bruggen.

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)

Bij een Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) bij u in de buurt kunt u terecht met vragen over de opvoeding van uw kind. U kunt bijvoorbeeld vragen stellen over:

  • verzorging;
  • seksualiteit;
  • school en werk;
  • echtscheiding;
  • vrije tijd;
  • drank en drugs.

Een CJG kan in een vroeg stadium hulp bieden aan gezinnen met problemen. In het centrum werken verschillende organisaties samen. Zoals het consultatiebureau, de GGD, Bureau Jeugdzorg, buurtwerk en de politie.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: