Meer informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten als patiënt en welke plichten heeft een arts?

Rechten en plichten patiënten

U heeft als patiënt onder andere het recht:

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren. Hij kan u dan op een verantwoorde wijze onderzoeken en behandelen.
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Plichten arts

Een arts heeft de plicht om u te helpen. Hij moet u informatie geven over:

 • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; 
 • de verwachte gevolgen en risico's van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid; 
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om meer informatie vragen.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen

De arts moet u of uw kind informatie geven over onderzoek en een medische behandeling.

Wie hij informeert hangt af van de leeftijd van het kind en of iemand wilsbekwaam is of niet:

 • Kind jonger dan 12 jaar

  De arts informeert de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid. Of een gemachtigde of een mentor.
 • Kind tussen de 12 en 16 jaar

  De arts informeert de ouders en de jongere zelf.
 • Jongeren vanaf 16 jaar

  De arts informeert alleen de patiënt.

Informatie bij noodsituatie en informatie weigeren

Soms kan een arts u niet informeren. Bijvoorbeeld in een noodsituatie waarbij hij gelijk moet handelen. En soms moet een arts u informeren, ook als u dit niet wilt. Bijvoorbeeld bij een slecht nieuws bericht.

Nieuwe plannen patiëntenrechten

Het kabinet wil de rechten die patiënten hebben wijzigen. In de Eerste Kamer ligt het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierin wordt ook het recht op goede zorg beschreven. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al goedgekeurd.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON