Meer informatie

Wat is een second opinion in de zorg?

Second opinion vragen

Een second opinion is een oordeel van een andere deskundige dan de behandelend arts. Voor een second opinion heeft u een verwijzing van uw behandelend arts nodig. De arts die u verzoekt om een verwijzing ten behoeve van een second opinion moet uw verzoek honoreren, tenzij hij daartegen zwaarwegende argumenten heeft die hij u gemotiveerd kenbaar maakt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar of Zorgbelang Nederland.

Vergoeding second opinion

Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als uw behandelend arts u doorverwijst naar een collega. Als u zelf een second opinion regelt is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar hoe het precies zit.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON