Meer informatie

Mag een arts mij zonder mijn toestemming behandelen?

Geen toestemming voor medische behandeling

Als u geen toestemming geeft voor een medisch onderzoek of een behandeling, moet de arts dit respecteren. Hij moet u wel goed informeren over de medische gevolgen. Zijn die gevolgen nadelig voor u, dan kunt u de arts achteraf niet aansprakelijk stellen.

Intrekken toestemming voor medische behandeling

U kunt uw toestemming voor een medische ingreep weer intrekken. Misschien zijn sommige behandelingen daarna niet meer mogelijk. Of moet u op zoek naar een andere zorgbehandelaar.

Andere medische behandeling aanvragen

Als u een andere behandeling wilt, moet de arts die beslissing respecteren. Maar een arts is niet verplicht elke behandeling uit te voeren. Weigert uw arts de behandeling die u wilt, dan moet hij u helpen een andere arts te vinden.

Toestemming kinderen voor medische behandeling

Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling hangt af van hun leeftijd:

  • Jonger dan 12

    Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over medisch onderzoek of behandeling. Dat doen hun ouders of verzorgers. De arts moet jonge kinderen op hun eigen niveau vertellen wat er met hen gaat gebeuren. 
  • Tussen de 12 en de 16

    Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouders over een onderzoek of een behandeling. Op deze leeftijd kunnen kinderen meestal hun situatie goed overzien. Daarom gaat hun mening vaak boven de mening van de ouders.
  • 16 jaar en ouder

    Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over onderzoeken of medische behandelingen die zij moeten ondergaan.
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: