Meer informatie

Wat gebeurt er als ik de premie van mijn zorgverzekering niet betaal?

Aanmelden als wanbetaler

Uw zorgverzekeraar meldt u na 6 maanden betalingsachterstand aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland. Vanaf dat moment betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering bij uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan kan de zorgverzekeraar die beëindigen. Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het Zorginstituut betaald. 

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling

Bent u aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland? Dan betaalt u een hogere premie (bestuursrechtelijke premie). De hoogte bedraagt 130% van de standaardpremie. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau.
Bent u het hiermee oneens? Dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op uw loon, uitkering of pensioen. Daarmee betalen zij het Zorginstituut Nederland. Heeft u geen (regelmatige) inkomsten? Of is uw inkomen te laag om de premie te kunnen inhouden? Dan ontvangt u maandelijks een acceptgiro van het CJIB. U moet dan zelf de premie overmaken.

Schuld aflossen bij zorgverzekeraar

Met de betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut Nederland lost u de bestaande schuld bij uw zorgverzekeraar niet af. Probeer hiervoor een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekeraar.

Schuld bij zorgverzekeraar afgelost

Het Zorginstituut Nederland stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie als uw zorgverzekeraar u afmeldt bij het Zorginstituut. Uw zorgverzekeraar meldt u af als u uw schuld heeft terugbetaald. Of als u een regeling voor schuldhulpverlening heeft getroffen.

U ontvangt een brief van het Zorginstituut als de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt. Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie ontvangt ook bericht dat hij geen premie meer hoeft in te houden.

Zorgverzekering niet op te zeggen bij wanbetaling

Met een betalingsachterstand kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. U kunt uw schuld dus niet ontlopen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: