Meer informatie

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Voorwaarden voor zorgtoeslag 2015

Om zorgtoeslag te krijgen in 2015 moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben;
  • een inkomen hebben in 2014 dat niet hoger is dan € 28.482 voor alleenstaanden) of gezamenlijk niet meer verdienen dan € 37.145 (voor partners). Vanaf 2015 geldt dat uw inkomen niet hoger is dan € 26.316 (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 32.655;
  • de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
  • niet meer vermogen hebben dan € 103.423 (voor alleenstaanden) of € 124.753 gezamenlijk (voor partners).

Meer informatie over de voorwaarden voor zorgtoeslag in 2015 vindt u op de website Toeslagen van de Belastingdienst.

Geen zorgtoeslag bij veel vermogen

Uw vermogen uit box 3 van de inkomstenbelasting telt mee voor uw recht op zorgtoeslag. Dat is bijvoorbeeld uw spaargeld of beleggingen, maar de eigen woning valt hier niet onder.

Uw vermogen op 1 januari 2015

Is uw vermogen op 1 januari 2015 hoger dan het heffingsvrije vermogen plus € 82.093? Dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. Het heffingsvrije vermogen is € 21.330 voor alleenstaanden en € 42.660 voor partners. Uw vermogen mag dus niet hoger zijn dan:

  • € 103.423 als u alleenstaand bent;
  • € 124.753 gezamenlijk vermogen als u een fiscale partner heeft.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont u (of uw toeslagpartner) in het buitenland? En werkt u in Nederland of krijgt u een pensioen of uitkering uit Nederland? Dan kunt u zorgtoeslag krijgen als het gaat om:

  • een land dat hoort bij de EU, de EER of Zwitserland;
  • een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Woont u in een ander land? Dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland. Meer informatie over zorgtoeslag in het buitenland vindt u op Toeslagen.nl.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: