Meer informatie

Wie is mijn toeslagpartner bij zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget?

Toeslagpartner en voorwaarden

Heeft u een echtgenoot of geregistreerde partner? Dan is hij of zij uw toeslagpartner voor de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Heeft u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kan, onder voorwaarden, iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven uw toeslagpartner zijn.

Toeslagpartner bij huurtoeslag

Voor de toeslagpartner voor huurtoeslag gelden andere voorwaarden.

Toeslagen regelen

U regelt uw toeslagen met Mijn toeslagen, uw persoonlijke webpagina op Toeslagen.nl. Om in te loggen op heeft u een DigiD-inlogcode nodig. Met vragen kunt u terecht bij de BelastingTelefoon.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: