Meer informatie

Waar kan ik verspilling van geneesmiddelen en hulpmiddelen of een onnodige zorgbehandeling melden?

Wat melden bij Meldpunt Verspilling in de Zorg?

Op de website van het Meldpunt Verspilling in de zorg kunt u een melding doen over bijvoorbeeld:

  • ongebruikte hulpmiddelen, zoals verband, incontinentiemateriaal, een douchestoel of een rolstoel;
  • onvolledige informatie-uitwisseling tussen zorgverleners;
  • onnodige onderzoeken of behandelingen.

Op de webpagina van het Meldpunt verspilling in de zorg kunt u ook lezen wat er precies met uw melding gebeurt. Uw melding bij het meldpunt is anoniem. Daarom ontvangt u geen reactie.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: