Meer informatie

Welke afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder staan in een zorgplan?

Inhoud zorgplan

Het zorgplan is vooral bedoeld om afspraken vast te leggen over de kwaliteit van de zorg. In een zorgplan staan afspraken over bijvoorbeeld:

  • begeleiding, verzorging of verpleging;
  • dagbesteding;
  • het doel van de zorg (wat kan een cliënt bijvoorbeeld zelf doen); 
  • hulp van familie;
  • privacy;
  • hygiëne.

Een cliënt kan de zorgaanbieder vertellen wat hij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld wonen met privacy, personeel in de buurt of elke dag douchen.

Eerste zorgplan binnen 6 weken

Als een cliënt voor het eerst zorg met verblijf krijgt, moet er zo snel mogelijk een zorgplan zijn. De zorgaanbieder moet het zorgplan binnen 6 weken na het begin van de zorgverlening maken.

Bespreking zorgplan

De zorgaanbieder bespreekt het zorgplan minstens 1 keer per jaar met de (vertegenwoordiger van de) cliënt. Als het nodig is passen cliënt en instelling het zorgplan eerder aan.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: