Meer informatie

Is er subsidie mogelijk voor de financiering van anonieme e-mental health?

Bedragen voor subsidie

Voor de subsidieverlening voor anonieme e-mental health gelden grenzen. Een zorgaanbieder kan minimaal € 100.000 en maximaal € 700.000 ontvangen.

Financiering anonieme e-mental health

De Rijksoverheid wil anonieme e-mental health permanent financieren. Om dit mogelijk te maken is er een wetsvoorstel in voorbereiding. Tot dat moment geldt het Beleidskader anonieme e-mental health

Het wetsvoorstel zal naar verwachting in de loop van 2015 in werking treden. Daarvoor moeten de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel eerst behandelen en goedkeuren.

Aanvragen subsidie voor anonieme e-mental health

Wilt u voor het jaar 2015 subsidie ontvangen? Dan moet u uw aanvraag vóór 15 november 2014 indienen bij het ministerie van VWS. Deze datum geldt alleen voor 2015. Normaal gesproken moet u de aanvraag uiterlijk 13 weken voor 1 januari van het volgend jaar hebben ingediend.

Vragen over anonieme e-mental health kunt u stellen aan mevrouw M.O. Samuels, directie Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Tel. (070) 340 65 63.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: