Meer informatie

Ben ik verplicht een zorgverzekering af te sluiten?

Uitzonderingen verzekeringsplicht

Voor een aantal groepen mensen geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht:

Kinderen tot 18 jaar

Voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie. Maar kinderen moeten wel een zorgverzekering hebben. U schrijft uw kind binnen 4 maanden na de geboorte in bij een zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering niet verplicht

Een aanvullende zorgverzekering dekt zorgkosten die niet in het basispakket zitten. Bijvoorbeeld voor de tandarts of voor alternatieve geneeswijzen. U hoeft geen aanvullende verzekering af te sluiten. En u mag uw aanvullende verzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan die van uw basispakket. 

Geen acceptatieplicht aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars bepalen zelf welke aanvullende verzekeringen ze aanbieden en onder welke voorwaarden. Dit betekent dat de verzekeraar u mag weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan hij een hogere premie vragen als u ouder bent. Het acceptatiebeleid voor de aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar.

Zorgverzekering voor iemand anders afsluiten

Voor de volgende mensen kunt u zonder hun toestemming een zorgverzekering afsluiten:

In andere gevallen heeft u een schriftelijke verklaring nodig van de persoon voor wie u de verzekering afsluit. Is die persoon niet in staat om toestemming te geven? Dan kunt u zijn zaakwaarnemer zijn. U ondertekent dan zelf de aanvraag.

Recht op zorg niet afhankelijk van eigen gedrag

Iedereen krijgt noodzakelijke medische zorg. Onafhankelijk van de oorzaak van het letsel of de aandoening. Dus ook als iemand dit zelf heeft veroorzaakt door ongezond of roekeloos te leven. Bovendien is vaak niet te bewijzen dat iemand door eigen onvoorzichtig gedrag letsel oploopt.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: