Meer informatie

Kan ik een zorgverzekering afsluiten als ik nog geen verblijfsvergunning heb?

Buitenlandpolis of internationale verzekering

Sommige zorgverzekeraars bieden polissen aan voor mensen die naar Nederland komen, ook voor studie, werk en immigratie. Om zo'n verzekering te krijgen moet u  aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft geen Nederlandse ziektekostenverzekering.
  • U heeft (nog) geen permanente verblijfsvergunning.
  • U zit niet in een centrale opvanglocatie.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met een zorgverzekeraar.

Ziektekostenverzekering uit ander land

Heeft u een ziektekostenverzekering uit een ander land met een geldige dekking voor Nederland? Dan bent u hier verzekerd tegen ziektekosten. Dit kan alleen als u (nog) geen permanente verblijfsvergunning heeft. En u ook niet in een centrale opvanglocatie zit.

Medische zorg illegalen

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Zij krijgen wel medisch noodzakelijke zorg. De behandelend arts bepaalt of daar sprake van is. Kunnen mensen die illegaal in Nederland verblijven de zorg niet zelf betalen? Dan krijgen ze soms een bijdrage van het Zorginstituut Nederland.

Ziektekostenregeling asielzoekers

Asielzoekers die in afwachting zijn van de uitslag van hun asielverzoek verblijven in een asielzoekerscentrum. Zij zijn daar collectief verzekerd via de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Ze hebben recht op bijna alle zorg uit het basispakket en zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgverzekering afsluiten na ingang verblijfsvergunning

Als uw permanente verblijfsvergunning ingaat, moet u vanaf die datum binnen 4 maanden een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Uw zorgverzekering start dan met ingang van de datum waarop uw verblijfsvergunning inging. Dus eventueel met terugwerkende kracht. U moet dan ook met terugwerkende kracht premie betalen aan uw zorgverzekeraar.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: