Meer informatie

Kan ik ziektekosten via de belasting aftrekken?

Regeling specifieke zorgkosten

Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de ziektekosten die aftrekbaar zijn. De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden.

Berekenen aftrekbare zorgkosten

U mag alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van het drempelbedrag verschilt als u een fiscale partner heeft.

Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de ziektekosten die aftrekbaar zijn. De regeling specifieke zorgkosten geldt behalve voor uzelf ook voor andere personen binnen uw huishouden. Gebruik de rekenhulp specifieke zorgkosten van de Belastingdienst om te berekenen hoeveel u mag aftrekken.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte inkomstenbelasting? En heeft u hierdoor weinig of geen belasting betaald? Dan hebt u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. U hoeft deze niet apart aan te vragen. De Belastingdienst stuur u hierover een bericht.

Niet in Nederland verzekerd

Heeft u geen Nederlandse zorgverzekering, maar betaalt u wel belasting in Nederland? Ook dan kunt u specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting. U moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de BelastingTelefoon.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON