Meer informatie

Moet ik een zorgverzekering afsluiten als ik daar gemoedsbezwaren tegen heb?

Ontheffing zorgverzekering aanvragen

Wie in Nederland woont of werkt, is verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Heeft u hier gemoedsbezwaren tegen? Dan kunt u voor de Wlz een ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U bent dan ook niet meer verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Met een ontheffing, heeft u geen recht op zorgtoeslag. U mag ook geen enkele andere verzekering hebben. Sluit u toch een verzekering af, dan vervalt uw ontheffing.

Bijdragevervangende belasting

Heeft u premievrijstelling door gewetensbezwaren? Dan betaalt u geen verzekeringspremies. U moet wel een bijdragevervangende inkomstenbelasting of loonbelasting betalen. Uw werkgever, pensioeninstantie of uitkeringsinstantie houdt de bijdragevervangende belasting in op uw loon, pensioen of uitkering. Zij betalen de premie aan de Belastingdienst.

De bijdrage is net zo hoog als de inkomensafhankelijke bijdrage voor het basispakket.

Spaarrekening voor medische kosten

De Belastingdienst geeft de bijdragevervangende belasting aan het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut vormt daarmee uw spaartegoed voor medische kosten. Maakt u gebruik van medische zorg? Dan betaalt het Zorginstituut de kosten daarvan met het saldo van het spaartegoed. Is het spaarsaldo niet voldoende om alle kosten te vergoeden? Dan betaalt u de rest zelf.

Heeft u aan het einde van het jaar spaartegoed over? Dan gaat een deel van uw bijdragevervangende belasting naar uw spaartegoed voor het volgende jaar. Een ander deel (maximaal de helft van uw bijdrage) is voor het Zorgverzekeringsfonds. Het Zorgverzekeringsfonds betaalt hiermee onder andere de premies voor minderjarigen.

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: